maskdesign.se

Teaterns historia

Här kan du läsa det mesta om allt som har med teater att göra. Vår sida tar till exempel upp teaterns historia. Du kan enkelt bekanta dig med teaterns uppkomst och följa dess konstform utifrån ett historiskt perspektiv från antiken, via romersk och medeltida teater till William Shakespears Elisabetanska teater.

Vad är teater?

Teater är en konstform och typ av scenkost som går ut på att framställa och berätta historier inför en publik. Olika rollfigurer spelas av skådespelare som agerar med både gester och tal, oftast förs en dialog dem emellan. Teater kan också kallas för skådespel eller drama. Historier kan förevisas, liksom idéer och känslor.  

Teaterns ursprung

I nedanstående text kan du läsa mer om teaterns ursprung. Teater och skådespel kan härröras ända tillbaks till 2500-talet f. Kr. och då som årligt förekommande religiösa föreställningar med fokus på myten om Osiris och Isis.

Antik teater

Vår västerländska teater har sitt ursprung i antikens Grekland och de Dionysosfester som anordnades årligen till gudens ära. En kör och en dramatiker (försångare) sjöng växelvis varpå försångarens sång övergick i tal och gestaltning av en person. Med tiden introducerades även en motspelare, så kallad antagonist. Antik teater var endast till för män, både på scenen (oavsett roll) och i publiken.

Romersk teater

Romersk teater utvecklades i samband med att Romarriket växte. Romarna tog i praktiken helt enkelt över grekernas kultur och gudar. Men i stället för att lägga vikt vid det religiösa blev nu teatern mer lättsinnig och politisk, skådespelen syftade till att locka väljare. Det skrevs komedier och gladiatorspel är ett exempel på tidens anda.

Medeltidens teater

På medeltidens teater fick åskådarna uppleva romantiska skådespel, exempelvis de arturiska legenderna, vilka handlade om Kung Artur och de legender som återges i hans äventyrsberättelser. Under tidsperioden skildrades också olika episoder från Bibelns nya och gamla testamente, så kallade mysterieskådespel. Dessa skådespel syntes ofta vid offentliga platser och framfördes av amatörer. Pjäser framfördes till en början på latin, men sedermera även på andra språk.

Elisabetansk teater

Den dramatik som skrevs i England och framfördes från reformationen till år 1642, då teatrar stängdes ned, kallas för Elisabetansk teater. Flera av dessa engelska verk har fått stort inflytande på vår västerländska dramatik. Teatern benämns även tidigmodern engelsk teater och engelsk renässansteater. Hit hör bland andra dramatiker som William Shakespear, Christopher Marlowe och Ben Jonson.