Maskdesign.se

Medvetet eller omedvetet bär människan en mask, den hon vill visa för omgivningen att hon är. Hon väljer kläder, frisyrer, make-up, glasögon, skägg allt efter vem hon är eller tror sig vara, verkligen är eller vill dölja att hon är!

amatörteaterhistoriaKungliga Dramatiska teaternlänkarlösa delarmaskerperukerperukmakerisminkspecialeffekterStockholms Stadsteaterteater

Om Teatermask, den moderna människans mask och lektionsförslag

Om Teatermask, den moderna människans mask och lektionsförslag

cdomslagfr

Teatermask, den moderna människans mask är ett interaktivt program som producerades och släpptes 1998.
Stora delar av CDromen skulle kunnat göras tillgängliga på nätet men
på grund av bl.a upphovsrättsliga skäl är det en ofinansierad möjlighet.

Läs recensioner från flera stora svenska tidningar>>

KKdipl

Programmet vann KKstiftelsen tävling bästa läromedel ITiden i kategorin estetisk praktiska program 1998.
Programmet bygger på boken Smink & Mask, boken om teatermaskering från 1986.
Här får man verkligen möjlighet till fördjupning, med en fortsättning
och utveckling av de kapitel som avhandlas i Smink och Mask,
boken om teatermaskering, men här med möjlighet till interaktivitet.
Smink, specialeffekter, lös masktillverkning, tillverkning av lösa
delar som näsor, sår, tänder mm som ett stort dukat smörgåsbord
med mycket samlad kunskap om masker och scenisk gestaltning
ligger på cd N:o 1. Svenska bildarkiv har dammsugits på bilder med maskanknytning.
Med CD-rom mediet visas arbetsmoment, förklaras komplicerade
sammanhang på ett lättbegripligt sätt.
CDromen har fördelar framför boken när det gäller visning av bilder, video
och även avancerad interaktivitet. Bilder från Etnografiska muséet, Stadsmuséet, Dramatens bildarkiv,
Drottningholmsteaterns arkiv, teaterfotograferna André Lafolie och Beata Bergströms bilder,
Eva Lagerstrands bilder av Arne Högsanders masker m.fl. visas i interaktiva gallerier med informativa texter.

punkinga

På cd N:o 2 kan du ockå själv sätta samman dina egna figurer till
Shakespeares “Romeo & Julia”, med attribut från 1000-talet till idag.
Programmet utvecklades med stöd av KKstiftelsen och Framtidens Kultur.
Jan Strandh programmerade.
Kjell Westling skapade musiken.
Lena Brisman var delaktig i utvecklande av flödesscheman, texter och framtagning av bilder.
Eva Lindgren skapade idén och producerade programmet, samt stora delar av bilder och grafiken.

Lektionsförslag

Dessa lektionsförslag ska inte hindra er från att bara titta igenom hela CDrompaketet och
fritt leka med de uppgifter som finns där.
Samla gärna hela skolan runt en temadag om exempelvis 1700-talet med cdromen som stöd i arbetet.

På låg och mellanstadienivå.

Mellanstadiet lektion 1+2

Eleverna tittar på Romeo och Julia videon med Leonardo di Caprio från -98,
den filmatisering som finns från 70-talet eller lyssnar till radioteaterns dramatisering av pjäsen.

Mellanstadiet lektion 3+4+5

Välj en eller flera scener att arbeta med. Klassen kan delas in i 5 grupper som bearbetar scen 1 akt 1, scen 2/ akt 1 osv.
Pjästexten till den akt man valt skrivs ut från CD N:o 2, och kopieras till eleverna.
Rollerna fördelas i klassen och texten läses gemensamt.
Efter läsning av texten, samtalar man om innehållet.
Barnen får bearbeta innehållet och skriva om innehållet med egna ord.
En ingång i arbetet är att låta dem skriva om texten på olika sätt:
-för mycket små barn,
-som om de vore vikingar,
-som om de vore rinkebysvenskar
-som om de vore mycket gamla
-egen text på vers.
När skrivarbetet är klart läser man upp de olika alstren i klassrummet och diskuterar resultatet.

Mellanstadiet lektion 6+7+8+9+10

Beroende på resultatet av barnens nytolkningar av Romeo och Julia
kan man välja att spela upp alla scener eller bara några.
Efter lite repetition kan de arbeta med att visa upp sina  sketcher  för yngre kollegor.
I detta arbeta med förberedelse för uppspel kan man studera CDromen
Teatermask, den moderna människans mask .
Låt eleverna börja med att studera  Smink och maskhistoriken  på CD N:O 1.
Därefter kan de skapa sin egen 24 personers uppsättning av  Romeo och Julia
med maskering av samtliga skådespelare och roller på CD N.O 2.
Detta arbete framför datorn kan ske i grupp eller enskilt beroende på tillgång av datorer och programlicenser.
Varje  datoruppsättning av Romeo och Julia visas från datorn, och kommenteras av sin skapare.
Här kan det komma roliga uppslag till hur de egna texterna ska tolkas.
Om det finns tid och pengar så kan lite tid ägnas till masktillverkning i klassrummet.
Kanske kan eleverna tillverka en lösnäsa, ett löshår av garn, eller bara en blomkrans.

Lågstadiet lektion 1+2

Vid uppspelet (uruppförandet av den nya Romeo och Julia) bjuder mellanstadieeleverna in yngre elever som publik.
De yngre eleverna kan man sedan ha ett uppföljande samtal om pjäsen med.
Man kan till exempel inventera olika teman i ÓRomeo och JuliaÓ.
Teman som kärlek, känslor, hämnd, ålder, grupptillhörighet osv.
Man kan låta barnen försöka komma på sagor som har ett innehåll på det temat man talar om t.ex
(kärlek, gift) Törnrosa, Askungen, (hämnd) StorKlas och LillKlas, (sorg) Flickan med svavelstickorna m.fl.

Högstadium /Gymnasium Religionskunskap.

2 lektioner
Efter att ha studerat de masker som finns i det digitala maskmuséet på CD N:o 1
diskutera hur olika initiationsriter ser ut i vårt samhälle och jämföra dem med de
traditioner som finns i de kulturer maskerna representerar.
Utifrån bilderna ÓFolk på stanÓ diskutera vilka idoler/förebilder de olika personerna på bilderna kan tänkas ha.
Diskutera om avgudabilder i vår kultur/religion, samt associera till moderna avgudabilder i vårt samhälle och
vad dessa representerar aktuella filmstjärnor och musikidoler.

Kemi 1-4 lektioner

Undersöka innehållet i olika sorters smink, och se vilka kemikalier som är vanligast förekommande
och hur de påverkar vår hälsa, ögon, slemhinnor och hud. Ett hjälpmedel för lektionen kan vara den
innehållslista som finns i kapitlet  Färg och ljus  med underkapitlet  Material.
Rapporter om olika forskningsresultat finns att rekvirera från
Konsumentverket,
Box 503,
162 15 Vällingby,
08/ 759 83 00, eller från Apoteksbolaget.

En annan lektion kan eleverna försöka att skapa sina egna coldcreme, mascara, nagellack och after shave.

Nattcreme- Cold creme:

1. Häll 13 g bivax och 45 cm3 paraffinolja i en bägare på 250 cm3. Värm försiktigt tills allt vax smält. Rör om hela tiden. Låt därefter bägarens innehåll svalna.
2. Häll 1 g borax och 16 cm3 rosenvatten i en annan bägare. Värm tills allt vax är löst. Låt bägarens innehåll svalna.
3. Häll ihop båda lösningarna när de svalnat. Rör om. Sätt ev. till 1-2 droppar parfym.

Mascara:

Blanda 1,2 g bivax, 4 g gult vaselin, 0,8 g lanolin och 4 cm3 trietanolamin i en bägare.
Värm blandningen försiktigt tills den smälter.
Rör i 1g kolpulver.

Nagellack:

Blanda 3 g shellack med 7 cm3 etanol i en bägare.
Rör om tills shellacken lösts.
Droppa i färgämneslösning (pigment löst i etanol) tills önskad färgnyans erhålls.
Häll nagellacket på flaska med lock.

After Shave

Häll 0,2 g borsyra och 0,1 g alun i en bägare.
Tillsätt 15 cm3 vatten. Rör om tills de fasta ämnenea lösts.
Häll därefter i 30 cm3 etanol och 3 cm3 glycerol.
Rör om och häll på flaska med lock.

Matematik/ekonomi 1-3 lektioner

Gör en budget för kostnaderna med att sätta upp en teaterföreställning på skolan.
Budgeten bör omfatta allt från ljud-, ljus anläggning, dekor, rekvisita, kostym, smink och tryckkostnader för program och teaterbiljetter.

Svenska 2-3 lektioner eller fler

Utifrån bilderna som finns samlade under kapitlet arkivbilder på CD N:o 1,
skriva/beskriva egna rollporträtt.
Tjejerna kan blunda och klicka på de olika kvinnobilderna, och se vilken roll de får sig tilldelat av slumpen,
och utifrån den slumpmässigt valda bilden skriva ner en rollbeskrivning/ett rollporträtt.
Killarna kan arbeta på motsvarande sätt med t.ex Lars Hanssons roller,
eller de olika karaktärerna som finns samlade i kapitlet Farbrorn i konsten.
Uppsatserna läses eller gestaltas i klassrummet utan rekvisita.
Ett alternativ till att skriva rollporträtt kan vara att skriva en dikt till en bild,
vilket är svårare och därför kanske lämpar sig bättre på gymnasienivå
(fast egentligen kanske lämpar sig bäst på låg och mellanstadienivå, där barnen mer reservationslöst skrider till verket ).
Studera bilderna under kapitlet farbrorn i konsten/Arkivbilder på CD N:o 1 och lyssna på de inlästa dikterna för att få inspiration.
Här kan arbetet redovisas för klassen med hjälp av en dator med CDromen och en projektor.
Eleven klickar fram den aktuella bilden som syns på duken eller whiteboarden, när han/hon läser upp sin text.

Engelska 2-3 lektioner eller fler

Skriva ut ett avsnitt ur en scen från den engelska orginaltexten till Shakespeares Romeo & Julia från nätet,
och jämföra den med Hagbergs svenska översättning som finns på CD N:o2.
Som ytterligare jämförelse kan Göran O Erikssons översättning av Romeo och Juliet (Ordfront) läsas.
Diskutera de språkliga svårigheterna i att översätta en engelsk text från 1500-talet till modern svenska.
Adressen för den engelska orginaltexten finns angiven under masker på nätet på sidan: http://www.maskdesign.se.

Bild och Form en termin

Skapa egna masker med handledning av de instruktioner som finns i kapitlet om masker på CD N:o 1.
Maskerna kan skapas med olika utgångspunkter, antingen formmässigt eller innehållsmässigt.
Det kan vara hel eller halvmasker eller bara en lös näsa.
Maskerna kan ha en given ÓrollÓ, eller skapas med t.ex de sju dödsynderna som grund för maskens uttryck
(högmod, girighet, vällust, avund, omåttlighet, vrede och likgiltighet). Maskerna kan också skapas till maskeradscenen i Romeo och Julia
(texten finns för utskrift på CD N:o 2), där i stort sett alla tillgängliga skådespelare deltar i festen, i sin roll eller som en person i vimlet.
Här behövs material (gipsbindor, gips, plastelina, papper, klister, gasbinda och färg)

Med smink, sminka fram olika karaktärer, med handledning av de instruktioner som finns om smink på CD N:o 1.
Här behövs material (speglar, penslar, svampar och sminkfärger)

Bild Grafisk form 5-6 lektioner
Skapa teateraffisher till de teaterföreställningar som det finns bilder från på CD N:o1.
Affisherna kan skapas med tecknade/fotograferade skisser som sedan scannas och bearbetas digitalt.

Drama en termin

Skriva ut och läsa pjäsen Romeo och Julia.
Analysera texten och rollerna.
Fördela rollerna på skolan eller i dramagruppen.
Repetera.
Skapa dekor, sätt ljus, sy, köpa eller låna kostymer, köpa, skapa eller låna peruker, masker och smink.
Boka tid för uppspel. Bjuda in publik.
Repetera fram till ett genrep och en premiär.
Med vänlig hälsning
Eva Lindgren 24-05-13

Share this post

Konstnär. Har arbetat över 20 år som maskör tillika perukmakare på Stadsteatern, Dramaten, Scalateatern, Fria Proteatern, Rogalandsteatern, Norrlandsoperan. Utbildad fotograf, multimediaproducent, webbredaktör, bronsgjutare, konstgrafiker, illustratör, målare. Se siterna gogoplex.se och evalindgren.se.

2 comments

Comments are closed.