Maskeringskonstens mästare, från stumfilm till modernt drama: Lars Hanson

Den yttersta dagen, Lars Hanson som Magnus, 1964.
Morgondagens män, Lars Hanson som King Mc Cloud, 1940.
Othello, Lars Hanson som Jago, 1924.
MacBeth, Tora Teje och Lars Hanson, 1909
Valet, Lars Hanson som Robert Dalman, 1922.
Skuggorna, Lars Hanson som Jean, 1922.
Pension Bellevue, Lars Hanson som Furst Kalinovski, här med Harriet Bosse, 1922.
Pension Bellevue, Lars Hanson med Harriet Bosse,1922.
Sockenskomakarna, Lars Hanson som Iivari, 1922.
Schopenhauer, Lars Hanson som Arthur Schopenhauer, 1923.
Ett resande teatersällskap, Lars Hanson som Ölander, här med Carl Barklind, 1923.
Den stora rollen, Lars Hanson som Ferdinand Hagert, 1923.
Den stora rollen, Lars Hanson som Ferdinand Hagert, 1923.
Nationalmonumentet, Lars Hanson som Rune, 1923.
Advokaten, Lars Hanson som Martigny, här med Karin Molander, 1924
Advokaten, Lars Hanson som Martigny, här med Karin Molander, 1924
Sällsamt mellanspel, Lars Hanson som Edmund Darrel, 1928.
King Lear, Lars Hanson som Kung Lear, 1929.
Han som fick leva om sitt liv, Lars Hanson som Daniel,1928
Ärans fält, Lars Hanson som Förste sergeant Quirt, 1929
Siegfried, Lars Hanson som statsrådet Siegfried, 1929.
Pelikanen, Lars Hanson som sonen, 1929.
Pelikanen, Lars Hanson som sonen, 1929.
Marius, Lars Hanson som Marius, 1930.
Topaze, Lars Hanson som Albert Topaze,1930.
Elisabet av England, Lars Hanson som Filip II, 1931.
Elisabet av England, Lars Hanson som Filip II, 1931.
Spekulation, Lars Hanson som Jacques Tafard ,1931
Spekulation, Lars Hanson som Jacques Tafard här med Renée Björling, 1931.
Cant, Lars Hanson som Thomas Cromwell, 1932.
Den fule Ferante, Lars Hanson som Ferante, 1932.
Den fule Ferante, Lars Hanson som Ferante, 1932.
Den fule Ferante, med Märta Ekström, Lars Hanson som Ferante, 1932.
Festföreställning på Kungliga Operan, 1932.
Blodet ropar under almarna, av Eugen O´Neill, Lars Hanson som Ephraim Cabot, 1933.
Klaga månde LEektra, Lars Hanson som Orin, 1933.
Klaga månde Elektra, Lars Hanson som Orin, 1933.
Mäster Olof, Lars Hanson som Mäster Olof, 1933
Amfitryon, Lars Hanson som Amfitryon, 1934.
Amfitryon, Lars Hanson och Karin Molander1934.
Amfitryon, Lars Hanson som Amfitryon, 1934.
Amfitryon, Lars Hanson och Karin Molander, 1934.
Maria Stuart, Lars Hanson och Tora Teje, 1935
Maria Stuart, Lars Hanson som Robert Dudley, grefve af Leicester, 1935
Romeo & Julia, Lars Hanson som Romeo, 1936.
Till Damaskus, av August Strindberg, Lars Hanson som den okände,1936.
Till Damaskus, av August Strindberg, Lars Hanson som den okände,1936.
Till Damaskus, Lars Hanson som den okände,1936.
Till Damaskus, av August Strindberg, Lars Hanson som den okände här med med Märta Ekström, 1936.
Brott och Straff av Fjodor Dostojevkij, Lars Hanson som Raskolnikov, 1936.
Romeo & Julia, Lars Hanson som Romeo, 1936.
Khaki, Lars Hanson som general Hugin, 1937.
Mayerlingdramat, Lars Hanson som Frans Josef, 1938.
Julius Ceasar, Lars Hanson som Julius Caesar, 1938.
Bridgekungen, Lars Hanson som Gustave Lorillon, 1939.
Gustav Vasa, Lars Hanson som Konung Gustav I, 1939.
Nederlaget, Harriet Bosse och Lars Hanson, 1939.
Nederlaget, Lars Hanson som Thiers, 1939.
Nederlaget, här Lars Hanson med Harriet Bosse. Lars Hanson som Thiers, 1939.
Nederlaget, Lars Hanson som Thiers ,1939.
Carl XII, Lars Hanson som Carl XII, 1940.
Carl XII, Lars Hanson som Carl XII, 1940.
Medelålders herre, Lars Hanson som rektor Hugo Backman, 1940.
Rovdjuret, Lars Hanson som hennes son, här med Tora Teje, 1941.
Rovdjuret, Lars Hanson som hennes son, 1941.
Rovdjuret, Lars Hanson som hennes son, 1941.
Döbeln, Lars Hanson som General von Döbeln, här med Gerd Hagman, 1941.
Hamlet, Lars Hanson som Hamlet, här med Gun Wållgren som Ofelia, 1942,
Hamlet, av Wiliam Shakespeare, Lars Hanson som Hamlet, 1942.
Hamlet, Lars Hanson som Hamlet, här Horatio och Dödgrävaren, 1942.
Spöksonaten, Lars Hanson som gubben, 1942.
Spöksonaten, Lars Hanson som gubben, 1942.
Helgonsaga, Lars Hanson som Magnus Erlendsson, jarl av Orkney,1943.
Kungen, Lars Hanson som Kungen, 1943.
Kungen, Lars Hanson som Kungen, 1943.
Kungen, Lars Hanson som Kungen, 1943.
Kungen, Lars Hanson som Kungen, 1943.
Kungen, Lars Hanson som Kungen, 1943.
Till Damaskus, Lars Hanson som den okände,1944.
Den heliga enfalden, Hans Högvördighet Kanonikus Thomas Skerrit, 1944.
Den heliga enfalden, Hans Högvördighet Kanonikus Thomas Skerrit, 1944
Den heliga enfalden, Hans Högvördighet Kanonikus Thomas Skerrit, 1944
Ödestimmen, Lars Hanson som Gehejmerådet Cassius, 1945.
Karl XI, av Oljelund, Lars Hanson som Karl XI, 1945.
Karl XI, av Oljelund, Lars Hanson som Karl XI, 1945.
En idealist, Lars Hanson som Konung Herodes, 1945.
Färjstället, Lars Hanson som Esbern, 1946.
Färjstället, Lars Hanson some Esbern, 1946.
Färjstället, Lars Hanson some Esbern, 1946.
Ödestimmen, Lars Hanson som Gehejmerådet Cassius, 1945.
Pappa, Lars Hanson som Pappa (Clarence Day), 1945.
Det är från polisen, Lars Hanson som Kommissarie Gool, 1946
Rickard III, Lars Hanson som Gloster, sedermera Richard III, 1947.
Rickard III, Lars Hanson som Gloster, sedermera Richard III, 1947.
Rickard III, Lars Hanson som Gloster, sedermera Richard III, 1947.
Johan Gabriel Borkman, Lars Hanson som Johan Gabriel Borkman, 1947.
De vises sten, av Pär Lagerkvist, Lars Hanson som Alkemisten Albertus, 1948.
De vises sten, av Pär Lagerkvist, Lars Hanson som Alkemisten Albertus, 1948
De vises sten, av Pär Lagerkvist, Lars Hanson som Alkemisten, 1948.
De vises sten, av Pär Lagerkvist, Lars Hanson som Alkemisten Albertus, 1948
De vises sten, av Pär Lagerkvist, Lars Hanson som Alkemisten Albertus, 1948
Din ungdoms hustru, Lars Hanson som Charles Josse, 1948
Stora landsvägen, Lars Hanson som Jägaren, 1949.
Möss och Människor, Lars Hanson som George, 1949.
Paria, Lars Hanson som Herr Y, resande från Amerika, 1949.
Paria, Lars Hanson som Herr Y, resande från Amerika, 1949.
Erik XIV, Lars Hanson som Göran Persson, 1950.
Ryttaren, Lars Hanson som Clemens, 1950.
Major Barbara, Lars Hanson som Andrew Undershaft, 1951.
Konung Oidipus, Lars Hanson som Oidipus, konung i Tebe, 1951.
Pygmalion, Lars Hanson som professor Higgins, 1952.
Fadren, Lars Hanson som Ryttmästaren, 1953.
Måne för olycksfödda, Lars Hanson som Phil Hogan,1953.
Måne för olycksfödda, Lars Hanson som Phil Hogan, 1953.
Myteriet på Caine, Lars Hanson som Kapten Philip Francis Queeg, 1954.
MacBeth, av Shakespeare. Lars Hanson som MacBeth här med Anders Henriksson, 1955
MacBeth, Lars Hanson som MacBeth, 1955.
Macbeth, Lars Hanson som Macbeth, 1955.
MacBeth, här med ANders Henriksson, Lars Hanson som Macbeth, 1955.
Macbeth, Lars Hanson som Macbeth, 1955.
Macbeth, Irma Christensen som Lady Macbeth, 1955.
MacBeth, Lars Hanson med Irma Christensen, 1955.
Macbeth, Lars Hanson som Macbeth, 1955.
Macbeth, Lars Hanson som Macbeth, 1955.
Lång dags färd mot natt, Lars Hanson som James Tyrone, 1956.
Ett stycke poet, Lars Hanson som Cornelius Melody, 1957.
Ett stycke poet, Lars Hanson som Cornelius Melody, 1957.
Hjärtekrossare, Lars Hanson som Kapten Shotover, 1958.
Utsikt från en bro, Lars Hanson som Eddie, 1958.
Dödsdansen, Lars Hanson som Edgar, kapten vid fästningsartilleriet, 1959.
Dödsdansen, Lars Hanson som Edgar, kapten vid fästningsartilleriet, 1959.
Dödsdansen, Lars Hanson som Edgar, kapten vid fästningsartilleriet, 1959.
Dödsdansen, Lars Hanson som Edgar, kapten vid fästningsartilleriet, 1959.
Rosmersholm, Lars Hanson som Ulrik Brendel, 1959-60.
Fångarna på Altona, Lars Hanson och Anita Björk, 1960.
Till Damaskus, del I , Lars Hanson som den okände, 1960.
Rosmersholm, Lars Hanson som Ulrik Brendel, 1959-60.
Till Damaskus, del I , Lars Hanson som den okände, 1960.
Till Damaskus, del I , Lars Hanson som den okände, 1960.
Fadren, Lars Hanson som Ryttmästarn, 1962.
Philoktetes, Lars Hanson som Philotekes, 1962.
Johan Ulfstjerna, Lars Hanson som Johan Ulfstjerna, här med Gun Wållgren, 1962.
Ställföreträdaren, Lars Hanson som påven Pius XII, 1963.
Den yttersta dagen, Lars Hanson som Magnus, 1964.
Krapps sista band, Lars Hanson som Krapp, 1964.
Den yttersta dagen, Lars Hanson som Magnus, 1964-65.
Den yttersta dagen, Lars Hanson som Magnus, 1964.
Description
Swedish_actor_Lars_Hanson_in_1919

Lars Hanson

Se filmklipp med Tora Teje och Lars Hanson från 1920. Canta Jesy Barbosa,1931, ”May”, Gösta Berlings saga m.m

Genom Kungliga Dramatiska Teaterns bildarkiv har jag fått möjlighet att återskapa de fotodokument som finns från Lars Hansons rollgestaltningar på Dramatens scener.

Mitt intresse för Lars Hanson väcktes av min tidigare chef på Stadsteaterns masköravdelning: Otto Ragneborn.

Otto talade sig varm för Lars Hanson och hans maskeringskonst. Otto hade arbetat tillsammans med Lars Hanson under många år, då han ännu arbetade på Dramaten. Denna anda präglade allt vårt maskarbete på Stadsteatern.

När jag 1997 fick möjlighet att förverkliga mitt projekt med namnet Teatermask, den moderna människans mask, med medel från KKstiftelsen och stiftelsen Framtidens kultur, föll det sig naturligt att forska kring Lars Hanson och hans roller på scenen. Vad jag fann var en stor bildskatt.

Tack vare Dramatens generösa inställning till mitt arbete kunde jag gå igenom hela bildarkivet pärm för pärm hylla för hylla. Bilderna valdes ut i kategorin Lars Hanson, Tora Teje, kvinnogestaltningar och farbrorn i konsten. Dessa bilder visades med kommentarer och all pjäsinfo på Dubbelcdromen  Teatermask, den moderna människans mask, men då IT-tekniken förnyats och inte längre passar den så försöker jag att här återskapa en del av det som visades på cdromen. Bildvisningen kontrakterades och betalades.

Vem var då Lars Hanson?

Lars Mauritz Hanson, var född 26 juli 1886 i Göteborg, död 8 april 1965 i Stockholm.
Lars Hanson växte upp under fattiga förhållanden i Majorna i Göteborg och fick tidigt börja arbeta för att försörja sig med att spika sillådor och som plankstrykare. Han började att spela amatörteater med sina kamrater. Några skulle bli kända aktörer som Wiktor ”Kulörten” Andersson och Gösta Gustafson. Senare kom han och kamraterna till Arbetareföreningens teater. Lars Hanson utbildade sig till gravör. Med några av kamraterna från amatörteatern blev han s.k. bandaktör och anslöt sig först till Adolf Lindebergs sällskap och senare Max Molins, ett par synnerligen påvra teatersällskap som båda havererade ute i landsorten. 1906 åkte han till Stockholm och prövade in vid Dramatens elevskola och kom in. Några mer välbeställda Göteborgsborgare kom att agera mecenater för den unge mannen. Efter gamla Dramatens stängning 1907 kom han med i Axel Hultmans s.k. avskedsturné med Gustaf ”Frippe” Fredriksson och reste runt ända till följande höst, då det nya Dramatenhuset invigdes och elevskolan återupptogs. Andra elevåret blev han premiärelev och efter examen 1909 blev han först engagerad vid Svenska Teatern i Stockholm för en säsong. 1910-1913 var han vid Svenska Teatern i Helsingfors. 1913 engagerades han vid Intima Teatern i Stockholm, där han fick sitt stora kritikergenombrott samma år i Dynastien Peterberg. Här blev han bekant med Gustaf Molander och dennes dåvarande fru Karin Molander, som senare (1922) skulle bli Lars Hansons hustru. Han filmdebuterade 1915 i Mauritz Stillers Dolken, men genombrottet kom 1919 i Sången om den eldröda blomman.

Vid inspelningen av Gösta Berlings saga 1924 spelade han den manliga titelrollen mot Greta Garbo. Detta gav honom kontrakt med MGM i Hollywood där han kom att spela in sex filmer under perioden 1925–1928, mot Greta Garbo och Lillian Gish. Han gifte sig 1922 med Karin Molander. Det är kanske ingen överdrift att säga att paret vid denna tid kom att betraktas som något av tidens superstjärnor inom svenskt skådespeleri.

Via ett mellanspel i Hollywood med bl.a. ett par framgångsrika roller hos Victor Sjöström i filmerna The Scarlet Letter (Den röda bokstaven, 1926) och The Wind (Stormen, 1928), återvände han till Sverige där dock antalet filmroller blev ganska sparsamma. Däremot blev han från 1928 och framåt under flera decennier en av Dramatens ledande namn. Lars Hanson var utan tvekan mycket populär och när han återvänt var det många i Sverige i början av 1930-talet, särskilt yngre kvinnor, som i insändarbrev till Filmjournalen efterfrågade hans comeback vid filmen. Det blev också så småningom en del faders- och rena patriarkfigurer på film; mest notabla hans filmer mot den unga Ingrid Bergman i Valborgsmässoafton (1935) och På Solsidan (1936). Han spelade ytterligare några utpräglat goda fadersfigurer, den humane varvschefen i Konflikt (1937) och flottiljchefen i Första divisionen (1941), liksom några mer utpräglade karaktärsstudier som fyrvaktaren i Vingar kring fyren (1938), översten och representanten för ockupationsmakten i Det brinner en eld (1943) och poeten von Blankenau som blir martyr i Excellensen (1944). 1935 erhöll han den kungliga medaljen Litteris et artibus, 1945 Teaterförbundets guldmedalj, 1956 Kungliga Priset utdelat av Svenska Akademien och samma år tilldelades han det första O’Neill-stipendiet av Dramaten (tillsammans med Inga Tidblad). Han tilldelades även en rad ordnar såsom Kommendör av Vasorden 1 kl., Riddare av Nordstjerneorden, Kommendör av Danska Danneborgorden och Norska Sankt Olav Orden, Riddare av Finlands Vita Ros orden samt Officier française de l’instruction publique.
Lars Hanson var unik som svensk skådespelare i och med att han var med och arbetade redan med stumfilm och sedan drev utvecklingen inom svensk scenkonst ända fram till sin död på sextiotalet.
Lars Hanson tilldelades 1956 O’Neill-stipendiet. 1947 skrev Margit Siwertz en biografi om honom, helt enkelt betitlad Lars Hanson.
Hanson är begravd på Norra begravningsplatsen i Stockholm. Lars Hanson dog dagen efter att Ingmar Bergman avskedat honom.
Lars Hanson hade en kolossal utstrålning, en total närvaro på scenen och en förmåga att förvandla sig: han kunde vara monumental eller en liten människospillra. Hans tolkningar av roller hos Shakespeare, Strindberg och ONeill lyser med bedövande kraft i svensk teaters historia. Vi får följa honom som fattig stuveriarbetargrabb i Göteborg till genombrottet som Gustav III och till de sista stora rollerna i Fadren, Lång dags färd mot natt och Dödsdansen.

Här visas mer än hundra rollfoton som tydligt visar Lars Hanson och hans stora intresse för förvandlingskonsten. Särskilt genial ansågs han vara som Strindbergstolkare, varför dessa roller bör ägnas speciell uppmärksamhet.

Lars Hanson – 122 Roller

De löjliga preciöserna , dräng, 1908-08-27
Borgaren adelsman, Skräddaren, 1908-08-27
Samvetets mask, Michl, 1908-09-27
Ett revolutionsbröllop, officerare, 1908-10-10
Antigone, soldat, 1908-10-19
Ett revolutionsbröllop, Du Bartas , 1908-10-24
Lifvets maskerad, Fredrik, betjänt hos baronen ,1908-12-01
Falska juveler, betjänt hos grefvinnan ,1908-12-19
Per Olsson och hans käring, bondpojke , 1909-01-09
Siste Riddaren, borgmästaren, 1909-01-22
Erotikon, betjänt, 1909-02-22
Rabensteinarns dotter, väktaren , 1909-03-09
Duvals skilsmässa,  en bonde , 1909-04-20
Stamgästen, bisittare 1909-04-20
Macbeth, första officeren, (krigaren), 1909-05-14
Macbeth, Första hexan , 909-05-14
Paria, Herr Y, 1919-11-04
Valet, Robert Dalman, 1922-02-17
Pension Bellevue, Furst Kalinovski, 1922-03-10
Som ni behagar, Orlando, 1922-04-21
Sockenskomakarna, Iivari, 1922-05-11
Riddar Blåskäggs åttonde hustru, John Brown, 1922-08-26
Erasmus Montanus, Erasmus Montanus , 1922-09-26
Skuggorna, Jean, 1922-10-17
Nationalmonumentet, Rune, 1923-02-15
Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, 1923-04-12
Den  stora rollen, Ferdinand Hagert, 1923-11-14
Ett resande teatersällskap, Ölander ,1923-12-21
Othello, Jago,1924-02-08
Advokaten, Martigny, 1924-11-21
Hassan, Rafi, 1925-03-28
Han som fick leva om sitt liv, Daniel,1928-10-05
Sällsamt mellanspel, Edmund Darrel, 1928-11-03
Pelikanen, sonen, 1929-01-22
Siegfried, statsrådet Siegfried, 1929-03-20
Ärans fält, förste sergeant Quirt, 1929-10-05
Kung Lear, Lear,1929-12-06
Topaze, Albert Topaze, 1930-01-18
Marius, Marius, 1930-10-31
Fadershjärtat, Charles Battle, 1931-03-06
Elisabet av England, Filip II, 1931-03-31
Macbeth, Macbeth,1931-09-12
Spekulation, Jacques Tafard,1931-10-31
Den heliga familjen, Josef Schmidt, 1932-02-03
Cant , Thomas Cromwell, 1932-03-05
Majestät, Paul,1932-04-16
Den fule Ferante, Ferante, 1932-04-30
Vi, Wallenstein, 1932-11-06
Mäster Olof, Mäster Olof, 1933-02-18
Klaga månde Elektra, Orin, 1933-03-29
Blodet ropar under almarna, Ephraim Cabot, 1933-10-19
Amfitryon, Amfitryon, 1934-01-03
Tiden är en dröm , Nico van Eyden, 1934-04-14
Leopold, luftkonstnär, Leopold, 1934-09-27
En hederlig man, konung Henrik IX, 1934-10-23
Henrik IV, Henrik, prins av Wales , 1935-02-22
Hustrun, Jakob Hjelm, 1935-10-02
Ett drömspel, officeren, 1935-10-25
Maria Stuart, Robert Dudley, grefve af Leicester, 1935-12-18
Ett resande teatersällskap, Ölander , 1936-01-06
Romeo och Julia, Romeo, 1936-04-04
Brott och Straff, Raskolnikov , 1936-10-03
Till Damaskus (Del I), Den okände,1936-12-19
Eva gör sin barnplikt, Adam , 1937-03-18
Den svenska Sprätthöken, Greve Hurtig, 1937-05-05
Khaki, Hugin, general, 1937-11-12
Julius Caesar,  Julius Caesar, 1938-01-08
Cirkus Juris eller De siamesiska tvillingarna, Domaren, Herr Besman, 1938-05-07
Mayerlingdramat, Frans Josef, 1938-10-07
Nederlaget, Thiers,1939-04-15
Tiden och vi, Ernest Beevers, 1939-04-20
Bridgekungen, Gustave Lorillon, 1939-05-20
Gustav Vasa, Konung Gustav I, 1939-11-03
Medelålders herre, rektor Hugo Backman, 1940-03-06
Möss och människor, George, 1940-05-09
Morgondagens män, King Mc Cloud, 1940-10-04
Carl XII, Carl XII, 1940-11-30
Rovdjuret , hennes son, 1941-03-21
Döbeln, general von Döbeln, 1941-11-14
Hamlet, Hamlet, 1942-03-13
Spöksonaten, Gubben, 1942-10-16
Helgonsaga, Magnus Erlendsson, jarl av Orkney, 1943-03-12
Kungen, Kungen, 1943-11-19
Till Damaskus II, den okände, 1944-03-17
Den heliga enfalden, hans Högvördighet Kanonikus Thomas Skerrit, 1944-11-10
Ödestimmen, Gehejmerådet Cassius, 945-03-02
En idealist, Konung Herodes, 1945-04-06
Karl XI, Karl XI, 1945-10-19
Det är från polisen, Kommissarie Gool,1946-01-11
Färjstället, Esbern, 1946-04-05
Pappa, Pappa (Clarence Day), 1946-09-12
Richard III, Gloster, sedermera Richard III, 1947-03-07
John Gabriel Borkman, John Gabriel Borkman, 1947-12-12
De vises sten, Albertus, alkemist , 1948-02-27
Din ungdoms hustru, Charles Josse, 1948-10-29
Stora Landsvägen, Jägaren, 1949-01-21
Paria, Herr Y, resande från Amerika, 1949-09-24
En dag av tusen, Henrik VIII , 1949-12-07
Ryttaren, Clemens, 1950-05-04
Erik XIV, Göran Persson, 1950-11-15
Major Barbara, Andrew Undershaft, 1951-05-18
Konung Oidipus, Oidipus, konung i Tebe , 1951-10-25
Pygmalion, Professor Henry Higgins, 1952-11-07
Måne för olycksfödda, Phil Hogan, 1953-04-24
Fadren, Ryttmästaren, Ryttmästaren, 1953-12-03
Myteriet på Caine, Kapten Philip Francis Queeg, 1954-11-12
Macbeth, Macbeth, 1955-04-03
Lång dags färd mot natt, James Tyrone, 1956-02-10
Ett stycke poet, Cornelius Melody, 1957-03-29
Utsikt från en bro, Eddie, 1958-01-10
Hjärtekrossare, Kapten Shotover, 1958-04-28
Paria, Herr Y , 1958-05-29
Dödsdansen, Edgar, kapten vid fästningsartilleriet ,1959-03-20
Rosmersholm, Ulrik Brendel, 1959-10-23
Till Damaskus, del I , Den okände, 1960-04-16
Fångarna i Altona, Fadern, 1960-12-01
Johan Ulfstjerna, Johan Ulfstjerna, 1962-01-19
Fadren, Ryttmästarn, 1962-05-26
Philoktetes, Philoktetes , 1963-02-06
Ställföreträdaren, Påven Pius XII, 1963-09-07
Krapps sista band (3 x Beckett), Krapp , 1964-02-15
Den  yttersta dagen, Magnus, 1964-10-10

 

Kommentarer är stängda.